JLSW Janaszczyk Lis & Wspólnicy Radcowie Prawni sp. k. jlsw.pl

Kancelaria radców prawnych JLSW - Poznań

Kancelaria radców prawnych w Poznaniu

W Naszej nowoczesnej kancelarii JLSW oferujemy wiele usług. Pośród nich można skorzystać ze wsparcia prawnego w zakresie prawa cywilnego oraz procesowego, również w zakresie mediacji i sporów sądowych. Zlecenia przyjmujemy w ramach departamentu prawo cywilne i procesowe. Dotyczą one na przykład: najlepszych rozwiązań w przypadku polubownego zakończenia sporu, analizy szans dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, udzielania porad prawnych i sporządzania opinii prawnych, reprezentacji klientów przed sądami powszechnymi, sporządzania pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń i innych pism procesowych, reprezentacji klienta w postępowaniu przedsądowym i egzekucyjnym.
JLSW Janaszczyk Lis & Wspólnicy Radcowie Prawni sp. k.
Tel.: +48616734520
28 czerwca 1956 r. 406
61-441 Poznań
wielkopolskie
NIP: 7781465914
REGON: 301219323
www:
FB -